Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2015). Pamukta Su Stresi Kosullarında Yaprak Oransal Nem Içerigi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi. XI.Tarla Bitkileri Kongresi,

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Aysel Bars Orak (2015). Pamukta Kontrollü Kosullarda Bitki Gelisiminin Izlenmesi,. XI.Tarla Bitkileri Kongresi

 

KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE (2013). Kuraklık Stresi Kosullarında Verim Ve Verim Bilesenlerinin Belirlenmesi. X.Tarla Bitkileri Kongresi, 73-79.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Volkan Sezener (2013). Bazı Pamuk Çesitlerinin Diyarbakır Kosullarına Adaptasyonu. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 253-258.

 

EKINCI REMZI,Süleyman Çiçek,Kaya Hacer,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2011). Farklı Meyve Dalları Üzerinde Olusan Kozalardan Elde Edilen Kütlü Pamugun Özelliklerinin Karsılastırılması.. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 882-885.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2011). Pamukta Erken Dönem Bitki Gelisimi ile Verim Arasındaki Iliskilerin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 626-632.

 

KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI,Karahan Halil (2011). Pamukta Hasat Dönemi Farklılıgının Lif Kalitesine Etkisi. GAP VI. Tarım Kongresi, 696-701.

 

EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Lif Teknolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi, 682- 686.

 

EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Karahan Halil,BASBAG SEMA (2011). Pamukta F5 Döl Sıralarının Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP VI. Tarım Kongresi,, 338-342.

 

EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2009). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Yeni Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Adaptasyonlarının Belirlenmesi.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 53-56.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2009). Uzun Lifli Ileri Pamuk Hatlarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerde Korelasyon Analizleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 28-32.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI,Aysel Bars,Çelik Ibrahim (2009). Solgunluk Hastalıgı (Verticillium dahliae Kleb.) Etmenine Karsı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 179

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,EKINCI REMZI (2007). Pamukta F5 Islah Hatlarında Erkencilik,Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,, 539-542.

 

KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,Karahan Halil (2003). Farklı Pamuk Hat/Çesitlerinin Mardin Kosullarındaki Performanslarının Belirlenmesi.. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 282-286.

 

EKINCI REMZI,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2005). Diyarbakır Ilinde Pamuk ve Pamuga Dayalı Sanayisinin Durumu ve Gelisimi.. GAP IV. Tarım Kongresi, 1409-1415.

 

KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,EKINCI REMZI (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hat/Çesitlerinde Verim ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskiler.. GAP IV. Tarım Kongresi,, 893-899.

 

Güvercin Ramazan Saadet,KARADEMIR EMINE,Nazife Özkan Ogur,KARADEMIR ÇETIN (2005). Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinin Sanlıurfa ve Diyarbakır Kosullarında Performanslarının Saptanması.. GAP IV. Tarım Kongresi, 877-899.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA (2005). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamugun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi.. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,321-324.

 

KARADEMIR ÇETIN,KARADEMIR EMINE,Oktay Gençer (2003). Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Bazı Karakterlere Iliskin Heterotik Etkiler. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,, 89-94.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN,Zeki Nasırcı (2003). GAP Bölgesi Kosullarında Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Ileri Pamuk Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. Türkiye V.Tarla Bitkileri Kongresi, 485-489.

 

GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Mekanizasyon Uygulamalarında Karsılasılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 224-229.

 

KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2002). Güneydogu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımında Bugünkü Durum ve Gelecek Perspektifleri.. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu konferansı, 171-175. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2112218)

 

KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Pamukta Bazı Erkencilik ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. GAP II. Tarım Kongresi,, 943-950.

 

KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (2001). Diyarbakır Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Teknolojik Özellikler Yönünden Irdelenmesi. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 200-204.

 

KARADEMIR ÇETIN,BASBAG SEMA,KARADEMIR EMINE (2001). Diyarbakır Ekolojik Kosullarında Bazı Pamuk Hat ve Çesitlerinin Verim, Erkencilik ve Lif Teknolojik Özellikler Yönünden Degerlendirilmesi.Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 205-210.

 

GÜRSOY SONGÜL,KARADEMIR EMINE,KARADEMIR ÇETIN (2001). Güneydogu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasada Uygun Pamuk Çesitlerinin Belirlenmesi.. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi,210-215.

 

KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özellikler Arası Iliskilerin Korelasyon ve Path Analizi Ile Saptanması Üzerine Bir Arastırma-II.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 40-45.

 

KARADEMIR EMINE,BASBAG SEMA,KARADEMIR ÇETIN (1999). Diyarbakır Kosullarında Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çesitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma- I.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 24-29.

 

KARADEMIR ÇETIN,SAGIR ABUZER (1999). Güneydogu Anadolu Bölgesi Makarnalık Bugday (Triticum durum) Islahında Kimi Bitkisel Özelliklerin Degisim Sınırları.. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi,, 360- 365.

 

Günel, E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu üzerine Araştırmalar, III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildirileri, 8-11, Ankara, 1994.

Erman, M. 2006. Biyolojik Azot Fiksasyonu Üzerine Allelopatik Etkiler. Allelopati Çalıştayı (TÜRKİYEde ALLELOPATİnin KULLANIMI: Dün, Bugün, Yarın), Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 12-15 Haziran 2006, Yalova. Bildiri Kitabı, 137-151.

Erman M., F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007. Farklı Fosfor Dozları ve Rhizobium Aşılaması Uygulamalarının Bezelyede Verim ve Tanede Besin Elementi İçeriğine Etkisi Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Sunulu Bildiri) Bildiriler 1, 637-640.

Erman M., F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007. Bezelyede Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi Türkiye V. GAP Tarım Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Şanlıurfa, (Sunulu Bildiri), Bildiriler , 283-287.

Sönmez F., Çığ F., Erman M., Tüfenkçi Ş. 2008. Farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı arpa (Hordeum vulgare L. Conv. distichon) çesitlerinde besin elementi alımına etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, (Sunulu Bildiri), Bildiriler Kitabı, 574-581.

Murat Erman, Faik Kantar, Erkut Pekşen, Müge Türet Sayar, Erdal Elkoca, Zafer Sağel. 2009. Fasulyede üretimi sınırlayan biotik ve abiotik stres faktörleri Tarladan Mutfağa Fasulye Çalıştayı, 30-31 Temmuz 2009 Eskişehir, Bildiri Kitabı. Sf 30-40.

Murat Erman, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009. Van Gölü havzasında yabani serin iklim tahılları ve yabani pancar rizosfer topraklarında fosfat çözücü ve azot fikseri bakteri çeşitliliği Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 382-387

Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Murat Erman, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009. Van Havzasında Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri İzolasyonu İçin Kullanılabilecek Önemli Bitki Grupları Türkiye I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009 Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 353-361

Murat Erman, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Fatih Çığ, Kenan Karagöz, Mehmet Sezen. 2010. Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. ?Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran ? 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)? 325-329.

Günel, E., N. Yılmaz, M. Erman, H. Kulaz. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar, I. Tarla Bitkileri Kongresi Agronomi Bildirileri, Cilt 1, 286-288, İzmir.

H. Kulaz, M. Erman, V. Çiftçi, N. Yılmaz. 1997. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre- Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 601-604, Samsun.

Erman M., Demirhan H., Tunçtürk M. 2005. Siirt Ekolojik Koşullarında Kışlık olarak yetişebilen mercimek çeşitlerinin bazı önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi VI. Tarla Bitkileri Kongresi Araştırma sunuları, Cilt 1, 237-240, Antalya.

F. Çığ, N. Toğay, Y. Toğay, M Erman, 2007. Arpa (Hordeum vulgare) da Kükürt Uygulamalarının Verime ve Besin Elementi Alınımına Etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri) Bildiriler 1, 170-173.

Erman M., F. Çığ, F. Sönmez. 2007. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya, (Poster Bildiri), Bildiri Kitabı, sf 697-703.

M Erman F Çığ. 2009. Farklı bitki sıklığı uygulamalarının börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) de verim ve verim öğelerine etkisi Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Poster Bildiri) sf 669-672.

Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek. 2001. Van da mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları, Türkiye III. Herboloji Kongresi Bildiri özetleri, 11, Ankara, 2001.

Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Oğuz F. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde prolin, Osmotik potansiyel ve şeker düzeylerindeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 152-153.

Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde morfolojik ve moleküler düzeydeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 145-146.

Işık Tepe, Murat Erman, Reyyan Yergin, Bekir Bükün, 2009. Kuru tarım koşullarında yetiştirilen nohutta yabancı ot mücadelesinde kritik periyodun belirlenmesi. III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009 Van, 283.

Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde hormonların ve yağ asitlerinin değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Poster Bildiri), 415-416.

 

KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinin Tıbbi Bitki Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak 1995, s. 162-170. Samsun.

 

ESENDAL. E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve G. YALÇINTAŞ., 1995. Azotlu Gübre Dozlarının Çörek otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.56-57,  Bornova- İzmir.

 

ESENDAL E., K. KEVSEROĞLU ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Aralığının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Bazı Morfolojik Özellikler ile Meyve Verimine Etkisi. . Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.58-59,  Bornova- İzmir.

 

KEVSEROĞLU, K. ve ÖZYAZICI, G., 1997. Azotlu Gübre Dozlarının Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı 22-25 Eylül,  s.367-371, Samsun.

 

ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, s. 390-398, Şanlıurfa.

 

ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, s. 548-553, Konya.

 

ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, s. 494-502, Eskişehir. 

 

ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, s. 661-665, Hatay.

 

ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), s.205, Kızılcıhamam-Ankara.

 

ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S., PEKŞEN, A. 2013. Organik Yağlık Biber Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Verim, Beslenme Durumu ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.155-161, Samsun.

 

ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S. 2013. Organik Domates Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Toprakların Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.162-169, Samsun.

 

ÖZYAZICI, G.,ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O. 2013.Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s. 146-156, Tokat.

 

ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s.201-212, Tokat.

 

Arslan, S., Savrunlu, Z., Vural, T., Arslan, H., Yüksel M., Şelli M.Ş., Badıllı, M., Demir, R., Aydoğdu, M., Çabalar, M. Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maed-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırlması X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 374-375 24-27 Eylül 2012

 

Erbil, E., Karakuş, M., Arslan, H,. Hatipoğlu, H. Bazı Şekerpancarı Çeşitlerinin Şanlıurfa Kışlık Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi I.Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu  219-22420-22 Eylül 2012

 

Karaaslan, D., Hatipoğlu, A., Aytaç, S., Nazlıcan, A.N., Arslan, H., Kocatürk, M., Farklı Soya Hatlarının Diyarbakır Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Kalite Komponentlerinin İrdelenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 864-869 12-15 Eylül 2011

 

Arslan, H., Güvercin, R.Ş., Hatipoğlu, H., Karakuş, M.Harran Ovasında II.Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tarımının Verim ve Verim Unsurları ile Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 876-881 12-15 Eylül 2011

 

Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Karakuş, M., Gayber, M.Şanlıurfa II. Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam (Sesamum indicum  L.) Hatlarının Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 939-944 12-15 Eylül 2011

 

Karakuş, M., Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Rastgeldi, U. Harran Ovası Koşullarına Uygun Ana ve İkinci Ürün Bazı Soya (Glycina max. L. Merill.) Hat ve Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1064-1067 12-15 Eylül 2011

 

Hatipoğlu, H., Baydar, H., Karakuş, M., Arslan, H., Gayber, M. Şanlıurfa Koşullarında Kışlık ve Yazlık Olarak Ekilen Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1155-1158 12-15 Eylül 2011

 

Karakuş, M., Hatipoğlu, H., Arslan, H.,  Rastgeldi, U. Şanlıurfa Koşullarına Uygun Bazı Patates (Solanum tuberosun L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1159-1162 12-15 Eylül 2011

 

Akan, K., Mert, Z.,  Çetin, L.,  İlkhan,A.,  Cömert, H., Arslan,H., Wanyera,R., GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Bazı Buğday Genotiplerinin UG99 Kara Pas Irkıyla, Lokal Kara Pas ve Sarı Pas Irklarına Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 73-77 09-12 Mayıs 2011

 

Köse, A., Hatipoğlu, H., Köse,T,F., Arslan,H., Koşar,F,C,.     Karakuş,M., İleri Cıkmıs Aspir Hatlarının Eskisehir ve Sanlıurfa Kosularında Performanslarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 292-299  09-12 Mayıs 2011

 

Hatipoğlu,H., Arslan,H., Karakuş,M., Gayberi,M.  Sanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çesitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 327-337 09-12 Mayıs 2011

 

Arslan, H., Hatipoğlu, H., Karaaslan, D.,  Karakuş, M. Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Hatlarının Performanslarının Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu  ve Mermecilik Şurası Sayfa 288-292 24-26 Mayıs 2010

 

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Şanlıurfa Ana Ürün Koşullarına Uygun Bazı Soya Çeşitlerinin Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası 293-297 24-26 Mayıs 2010

 

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Sürücü, A. Bazı İleri Soya Fasulyesi Hatlarının Şanlıurfa Koşullarındaki Performansı 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası Sayfa 318–322 24-26 Mayıs 2010

 

Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M.Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K. Mayınlı Arazilerde Organik Tarımın Yapılabilirliği 1.GAP Organik Tarım Kongresi Sayfa 979–98117–20 Kasım 2009

 

Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M. Z. GAP Bölgesinde Kolza (Brassica napus oleifera L.) tarımı 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu Samsun Sayfa 433–438. 28-31 Mayıs 2007

 

Ali ÜSTÜN, Nevzat AYDIN, Hatice OLGUN, Mehmet HAKAN, Ahmet EREN, Metin BABAOĞLU, Hüseyin ARSLAN Bazı soya çeşitleri arasındaki benzerliklerin discriminant ve cluster analizleri ile belirlenmesi ve çeşitlerin stabiliteleri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (Tarla Bitkileri Islahı) Diyarbakır Sayfa 131–140 13–17 Ekim 2003

 

Necmi İŞLER, Hüseyin ARSLAN, Mehmet Emin ÇALIŞKAN Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun Sayfa 265–268 22–25 Eylül 1997

 

ERDEN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., AYDIN, İ., ÖZYAZICI, M.A., AKKAŞ, N., 1994. Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer’anın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 83-87.

ACAR, Z., ERDEN, İ., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1994. Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 112-115.

 

 AYAN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 386-390.

 

ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1997. Bafra Ovası Sulu Koşullarında Farklı Sıra Aralığı ve Fosforlu Gübrelemenin Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 406-410.

 

MANGA, İ., ACAR, Z., AYAN, İ., TİRYAKİ, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 482-486.

 

ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., ERSÖZ, İ.K., 2001. Çarşamba ve Bafra Yöresi Seralarında Toprak ve Su Kirliliği Riski. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 225-233.

 

ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., 2001. Azotlu Gübre Seviyelerinin Ispanak Bitkisinin Verim ve Nitrat Kapsamına Etkileri. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 357-363.

 

 ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2007. Samsun ve Sinop İllerinde Yetiştirilen Ayçiçeğinin Fosforlu Gübre İsteği ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, s. 337-344.

 

ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, Şanlıurfa, s. 390-398.

 

 ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, Konya, s. 548-553.

 

ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s. 661-665.

 

ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Pırasanın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İhtiyacı. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 531-537.  

 

ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 494-502. 

 

ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), 22-25 Kasım, Kızılcıhamam-Ankara, s. 205.

 

 ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2012. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına), Çankırı Karatekin Üniversitesi, (YAYINLANMAMIŞTIR), 20-23 Nisan, Çankırı.

 

ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O., 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 146-156. 

 

 ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 201-212.

 

DOK, M., ŞAHİN, M., ÖZCAN, C., SEZER, İ., HORUZ, A., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 662-671.

 

ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 1035-1042.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE UÇAR
Güncelleme : 13.05.2019 11:07:15